Refleksja

świadoma droga do poznania siebie.

„Kluczem do tego, by żyć dobrze, nie są złote myśli, ale konsekwentna praca, która pomaga nam lepiej poznać siebie, zrozumieć, co w nas siedzi, a w rezultacie wyciągnąć do siebie dłoń i udzielić sobie wsparcia”.

Jerzy Mellibruda