Warsztaty/Treningi/Szkolenia

SZKOLENIA /WARSZTATY/TRENINGI:

Proces uczenia się nie jest domeną wyłącznie okresu dzieciństwa czy wczesnej młodości. Człowiek przez całe swoje życie zdobywa wiedzę, rozwija się, doskonali swoją osobowość i umiejętności. Nasze szkolenia adresowane są m.in. do firm, szkół, oraz innych instytucji, jak również do klienta indywidualnego. Zajęcia są bogate merytorycznie, a wiedza przekazywana jest w atrakcyjny i interaktywny sposób. W naszej ofercie m.in.:
 • Komunikacja interpersonalna i asertywność;
 • Trening umiejętności interpersonalnych;
 • Rozwiązywanie konfliktów i skuteczne negocjacje;
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem;
 • Aktywne poszukiwanie pracy oraz zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych;
 • Znaczenie emocji i motywacji w życiu człowieka;
 • Budowanie pozytywnego nastawienia do zmiany;
 • Patologie rynku pracy – stres zawodowy, wypalenie zawodowe, mobbing, pracoholizm;
 • Profilaktyka agresji i przemocy wśród młodzieży;
 • Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
 • Specyfika pracy oraz opieki nad osobami chorymi psychicznie oraz niepełnosprawnymi intelektualnie;
 • Techniki efektywnego uczenia się.
 • Zapraszamy do współpracy!