Konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna

służy głównie zidentyfikowaniu źródła problemu, z którym zgłasza się   pacjent/klient. Jest to również ustalenie celów dalszej pracy terapeutycznej oraz opracowanie poszczególnych kroków do ich osiągnięcia.

Na konsultacje psychologiczne poświęcamy zwykle od     1 – 3 spotkań.