OBSZARY POMAGANIA

 • Pomoc w lepszym rozumieniu siebie;
 • Lęki, fobie i nieumiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • Depresja i zaburzenia nastroju;
 • Zaburzenia psychosomatyczne;
 • Zaburzenia odżywiania;
 • Trudności w relacjach;
 • Niskie poczucie własnej wartości;
 • DDA/DDD;
 • Traumy;
 • Sytuacje kryzysowe;
 • Trudności w podejmowania decyzji;
 • Śmierć bliskiej osoby, żałoba;
 • Wypalenie zawodowe;
 • Zaburzenia osobowości