Nasz zespół

MGR NATALIA ŁĄTKOWSKA

Psycholog o specjalizacji klinicznej, dyplomowany psychoterapeuta

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych: 4 – letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa), rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne;
 • Dyplomowany psycholog transportu (ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie psychologii transportu);
 • Publikacje naukowe: “Osobowość narcystyczna i psychopatyczna jako przejawy psychopatologii społecznej” (Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2017, 18(1): 175–194);

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA: 

 • specjalistyczny nowatorski warsztat terapii zaburzeń osobowości: „Gestaltowskie doświadczenia korektywne” (Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt);
 • efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez zastosowanie inteligencji emocjonalnej (Case Western Reserve University w Cleveland);
 • kurs trenerski (Centrum Edukacji „Da Vinci”);
 • treningi: interpersonalny, komunikacji interpersonalnej, technik koncentracji i uczenia się (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
 • indywidualny trening pracy z głosem oraz świadomości umysłu i ciała (Anna Jankowska – trener wokalny).

DOŚWIADCZENIE:

 • Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie integracyjnym;
 • Współpracowała z Leszczyńskim Centrum Medycznym „Ventriculus” w zakresie badań psychologicznych w obszarze psychologii transportu;
 • Współtworzyła Pracownię Badań Psychologicznych „Promedica„, w której pracowała jako psycholog transportu;
 • Pracowała jako psycholog na Oddziale Psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. O. Bielawskiego w Kościanie (staż);
 • Odbyła staże kliniczne w Klinice Onkologii w Poznaniu i Wielkopolskim Centrum Onkologii;
 • Pracowała jako trener technik pamięciowych i szybkiego czytania w Centrum Edukacji „Da Vinci”.