Nasz zespół

MGR MAGDALENA KICIŃSKA-KUKAWKA

Psycholog o specjalności klinicznej, dyplomowany psychoterapeuta oraz trener

Współzałożycielka Pracowni

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Dyplomowana psychoterapeutka po 4- letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP;

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA: 

 • Kurs Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, wydany przez Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu;
 • Szkolenie z Analizy Transakcyjnej I, II i III stopnia (zakończone międzynarodowym egzaminem 101) zorganizowane przez Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu;
 • Kurs Trenerski (Akademia Nauki w Poznaniu);
 • szkolenie: Depresja i Zaburzenia Schizofreniczne oraz Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych – treningi nawyków celowej aktywności  (zorganizowany przez Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Poznaniu); 
 • Szkolenie „Symbol i Przestrzeń”(zorganizowane przez Pracownię Psychoterapii i Psychoedukacji „Empatia” w Koninie);
 • Szkolenie: Psychoterapeutyczna opieka okołoporodowa. Praca z diadą” (zorganizowane przez Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń we Wrocławiu);
 • Pova Level Two Course – ocena czynników ryzyka i rozpoznawanie oznak nadużycia wobec osób starszych i niepełnosprawnych (Centrum Szkoleniowe Urzędu Miasta Cardiff, Wielka Brytania);
 • NVQ1 (National Vocational Qualifications)/Infection Control – podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi (St Winefride’s Nursing Home, Cardiff, Wielka Brytania);
 • Udział w Seminarium: Komunikacja alternatywna oraz wspomagająca (AAC) w pracy z pacjentami o różnym stopniu niepełnosprawności.

DOŚWIADCZENIE:

 • Pracuje jako psychoterapeuta z dorosłymi, prowadząc psychoterapię indywidualną oraz par w nurcie integracyjnym;
 • Współpracowała z Bezpłatną Szkołą Rodzenia” Położna z Sercem” w Poznaniu, gdzie prowadziła warsztaty na temat trudności emocjonalnych kobiet w ciąży i w okresie poporodowym oraz udzielała wsparcia i pomocy psychologicznej młodym rodzicom;
 • Współpracowała z Biurem Consultingowo – Handlowym GWARANCJA, z którym realizowała projekty unijne:  – prowadzenie konsultacji psychologicznych, przeprowadzania rekrutacji oraz zajęcia grupowe dla osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia;
 • Współpracowała z Centrum Szkoleniowo – Doradczym EKSPERT, jako trener i psycholog, dla którego prowadziła szkolenia z umiejętności miękkich oraz poradnictwo i konsultacje psychologiczne dla osób niepełnosprawnych;
 • Realizowała cykl szkoleń psychologicznych z tematyki: „Podstawy komunikacji międzyludzkiej i negocjacji podczas szacowania szkód łowieckich” organizowanych przez Towarzystwo Rzeczoznawców i Likwidatorów Szkód TRLS oraz spółkę Estimea w Poznaniu;
 • Wzięła czynny udział w pracach nad projektem „Łabędź”, zainicjowanym przez Stowarzyszenie Kultura Fabric QFA. Czuwała nad merytoryczną stroną projektu, którego głównym celem była profilaktyka agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży w szkołach. Inicjatywa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dyrektorów szkół i nauczycieli w całej Polsce i została zrealizowana pod Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka RP. W związku z udziałem w Projekcie „Łabędź” została zaproszona do Programu Dzień Dobry TVN (Magdalena Kicińska w Dzień Dobry TVN);
 • psycholog, psychoterapeuta dla Psycholog Do Domu (PDD), programu kompleksowej pomocy psychologicznej, realizowany pod patronatem PTP (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego);
 • Pracowała jako psycholog w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu, gdzie zajmowała się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie;
 • Pracowała jako trener w Akademii Nauki w Poznaniu, gdzie prowadziła zajęcia z dziećmi i młodzieżą w zakresie szybkiego czytania i mnemotechnik;
 • Pracowała jako psycholog na Oddziale Psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. O. Bielawskiego w Kościanie (staż);
 • Odbyła staże kliniczne w Klinice Onkologii w Poznaniu i Wielkopolskim Centrum Onkologii.