Nagłówek

Proces uczenia się nie jest domeną wyłącznie okresu dzieciństwa czy wczesnej młodości. Człowiek przez całe swoje życie zdobywa wiedzę, rozwija się, doskonali swoją osobowość
i umiejętności.

Nasze szkolenia adresowane są m.in. do firm, szkół, oraz innych instytucji, jak również
do klienta indywidualnego. Zajęcia są bogate merytorycznie, a wiedza przekazywana jest
w atrakcyjny i interaktywny sposób. W naszej ofercie m.in.:

 • Jak Cię widzą tak Cię piszą – komunikacja interpersonalna i asertywność
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Rozwiązywanie konfliktów i skuteczne negocjacje
 • Nie taki diabeł straszny - sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Aktywne poszukiwanie pracy oraz zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych
 • Znaczenie emocji i motywacji w życiu człowieka
 • Budowanie pozytywnego nastawienia do zmiany
 • Patologie rynku pracy – stres zawodowy, wypalenie zawodowe, mobbing, pracoholizm
 • Budowanie zespołu
 • Profilaktyka agresji i przemocy wśród młodzieży
 • Pokonać bariery – aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
 • Oswoić odmienność - specyfika pracy oraz opieki nad osobami chorymi psychicznie oraz niepełnosprawnymi intelektualnie
 • Techniki efektywnego uczenia się