Nagłówek

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia Poznań

Psychoterapia indywidualna, którą oferujemy pacjentom w Poznaniu polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą. Jest to praca nad sobą, w kierunku przeżywania życia w sposób pełny i satysfakcjonujący. To proces zmierzający do odkrycia przyczyn zachowania, które utrudniają nam funkcjonowanie oraz proces zmian: w sposobie myślenia, patrzenia na świat, na innych ludzi i siebie samego. Jest to proces uczenia się siebie na nowo.

Psychoterapia może być pomocna w dostrzeżeniu swoich zasobów, w akceptacji siebie, w poprawie stosunków z innymi ludźmi. Może znacząco wpłynąć na jakość naszego życia, jak również na rozwój.

Psychoterapia indywidualna w naszej Pracowni w Poznaniu przeznaczona jest dla osób, które:

 • borykają się ze stresem, lękiem;
 • mają obniżony nastrój, cierpią na depresję;
 • mają niskie poczucie własnej wartości oraz trudności w relacjach z innymi ludźmi;
 • mają za sobą traumatyczne przeżycia (śmierć bliskiej osoby, doświadczenie przemocy, rozwód, utrata pracy, zdrada, strata dziecka).
 • cierpią na zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)

Psychoterapia w naszej  Pracowni  prowadzona jest w nurcie integracyjnym.

Psychoterapia integracyjna to współczesny nurt psychoterapii, łączący dorobek głównych nurtów istniejących szkół psychoterapeutycznych: humanistyczno-fenomenologicznego, poznawczo-behawioralnego oraz interpersonalno-psychodynamicznego. Głównym celem psychoterapii jest wybór najbardziej optymalnej metody pomocy oraz dostosowanie jej
do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Swoją pracę poddajemy regularnej superwizji klinicznej.

Diagnoza

Diagnoza psychologiczna służy poznaniu drugiego człowieka: jego osobowości, temperamentu, możliwości intelektualnych oraz funkcjonowania
w relacjach z innymi; odbywa się ona za pomocą specjalistycznych narzędzi diagnostycznych.

Prowadzimy diagnozę psychologiczną w oparciu o wystandaryzowane narzędzia w zakresie: zdolności intelektualnych, diagnozy osobowości.

Psychoterapia par

Psychoterapia par to regularne, cykliczne 60-minutowe spotkania terapeutyczne par małżeńskich lub osób pozostających w związku partnerskim ( w tym par homoseksualnych), przeżywających kryzys w relacji. Terapia par daje możliwość spotkania się ze swym partnerem w neutralnym, przyjaznym i pełnym akceptacji miejscu. Podczas spotkań można przyjrzeć się swoim problemom z innej strony, wyrazić swoje myśli, uczucia i potrzeby bez lęku czy obaw o krytykę.

Psychoterapia par przydatna jest dla:

 • osób w kryzysie małżeńskim/partnerskim (oddalenie się od siebie partnerów, nieumiejętność wyrażaniu uczuć, potrzeb, kłopoty w porozumiewaniu się);
 • osób, które stoją w obliczu podjęcia trudnej, ważnej decyzji życiowej (posiadanie dziecka, adopcja, separacja, rozwód etc.);
 • osób, które znalazły się w ważnej, osobiście trudnej sytuacji życiowej (narodziny dziecka, odejście dziecka z domu, utrata pracy przez jednego z partnerów, choroba jednej z osób etc.);
 • osób, które doświadczyły braku zaufania do partnera (zdrada, pojawienie się nałogu, hazard etc.);
 • osób, które nie czują satysfakcji w związku (w tym seksualnej), bliskości, czują się niedoceniane, niesłuchane;
 • osób, które czują zbyt duży wpływ innych ludzi na ich związek (były partner, rodzice etc.)

Prowadzimy także psychoterapię par homoseksualnych.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna służy głównie zidentyfikowaniu źródła problemu,
z którym zgłasza się Klient. Jest to również ustalenie celów dalszej pracy terapeutycznej oraz opracowanie poszczególnych kroków do ich osiągnięcia.

Na konsultacje psychologiczne poświęcamy zwykle od 1 – 3 spotkań.