Nagłówek
Pracownia Psychologiczna „Refleksja” pomaga rodzicom w poszukaniu profesjonalnej niani lub guwernantki Profesjonalna Agencja Guwernantek GOVERNESS governess_logo_rgb_small
W 2016 r. psycholodzy z Pracowni Psychologicznej „Refleksja” podjęli współpracę z Bezpłatną Szkołą Rodzenia Położna z Sercem w Poznaniu, gdzie prowadzą warsztaty na temat trudności emocjonalnych kobiet w ciąży i w okresie poporodowym, oraz udzielają wsparcia i pomocy psychologicznej młodym rodzicom. Położna z Sercem
W czerwcu 2011 r. Pracownia Psychologiczna Refleksja została zaproszona do poznańskiej telewizji WTK do programu „Połykacze książek”.W drugiej części programu Ewa Gałek-Franczyszyn odpowiada na pytania dotyczące wpływu agresji i przemocy na dziecko i jego skutków w przyszłości. polykacze_ksiazek
W maju 2012r. „Refleksja ” podjęła współpracę z Biurem Consultingowo – Handlowym „GWARANCJA” Jan Guss, firmą doradczą o charakterze ogólnopolskim, która działa na rynku usług consultingowych od 1993 r.Wraz z „Gwarancją”, realizujemy projekt unijny: „Kościańskie Centrum Umiejętności i Motywacji (KCUIM)” (nr projektu POKL.06.01.01-30-085/11). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. logo.gwarancja
Od października 2011r. „Refleksja ” podjęła współpracę z Centrum Szkoleniowo-Doradcze EKSPERT które zostało założone w celu świadczenia usług prawnych i szkoleniowych na najwyższym poziomie merytorycznym. W ramach współpracy z Centrum prowadzimy szkolenia dla osób niepełnosprawnych- z tematyki komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, przedsiębiorczości, aktywności zawodowej itp, przeprowadzamy również konsultacje i poradnictwo indywidualne dla ww osób. logo_ARK
Od września 2011r. współpraca z Psycholog Do Domu (PDD) . To ogólnopolski i innowacyjny program, który powstał, aby zapewnić Klientom/Pacjentom łatwiejszy dostęp do usług psychologicznych gabinetach i poradniach psychologicznych oraz w miejscu, w którym czują się najbezpieczniej – w ich własnym domu. Psycholog Do Domu to program kompleksowej pomocy psychologicznej, realizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. logo_pdd286
W związku z udziałem w Projekcie „Łabędź” (patrz poniżej) zostaliśmy zaproszeni do Dzień Dobry TVN, by opowiedzieć o tej ważnej inicjatywie.Zobacz Magdalena Kicińska w Dzień Dobry TVNPracownia Psychologiczna „Refleksja” wzięła czynny udział w pracach nad projektem „Łabędź” zainicjowanym przez Stowarzyszenie Kultura Fabric QFA. Czuwałyśmy nad merytoryczną stroną projektu, którego głównym celem jest profilaktyka agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży w szkołach. Inicjatywa ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dyrektorów szkół i nauczycieli w całej Polsce i została zrealizowana pod Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka RP.Więcej informacji znajdziecie na stronie Projektu.Tutaj możesz pobrać konspekt lekcji wychowawczej projekt_labedz
Od grudnia 2010 roku Pracownia Psychologiczna „Refleksja” realizuje cykl szkoleń psychologicznych z tematyki:„Podstawy komunikacji międzyludzkiej i negocjacji podczas szacowania szkód łowieckich”organizowanych przez Towarzystwo Rzeczoznawców i Likwidatorów Szkód TRLS oraz spółkę Estimea w Poznaniu.Szkolenie ma formę dwustopniową. Pierwszy stopień prowadzony jest w formie wykładów, drugi- warsztatów terenowych. towarzystwo519