Nagłówek
mgr Magdalena Kicińska-Kukawka

mgr Magdalena Kicińska-Kukawka

Psycholog o specjalności klinicznej, dyplomowany psychoterapeuta oraz trener

KWALIFIKACJE:

 • Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych: 4 - letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa), rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne;
 • Kurs Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, wydany przez Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu;
 • Kursy i szkolenia: z Analizy Transakcyjnej I, II i III stopnia (zakończone międzynarodowym egzaminem 101) zorganizowane przez Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu; Kurs Trenerski (Akademia Nauki); szkolenie: Depresja i Zaburzenia Schizofreniczne oraz Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych – treningi nawyków celowej aktywności  (Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Poznaniu); Pova Level Two Course – ocena czynników ryzyka i rozpoznawanie oznak nadużycia wobec osób starszych i niepełnosprawnych (Centrum Szkoleniowe Urzędu Miasta Cardiff, Wielka Brytania) oraz NVQ1 (National Vocational Qualifications)/Infection Control – podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi (St Winefride’s Nursing Home, Cardiff, Wielka Brytania); udział w Seminarium: Komunikacja alternatywna oraz wspomagająca (AAC) w pracy z pacjentami o różnym stopniu niepełnosprawności

DOŚWIADCZENIE:

Pracuje jako psychoterapeuta z dorosłymi, prowadząc terapię indywidualną oraz terapię par w nurcie integracyjnym.

 • Współpracuje z Biurem Consultingowo – Handlowym GWARANCJA, z którym realizuje projekty unijne:  - prowadzenie konsultacji psychologicznych, przeprowadzania rekrutacji oraz zajęcia grupowe dla osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia;
 • Współpracuje z Centrum Szkoleniowo – Doradczym EKSPERT, jako trener i psycholog, dla którego prowadzi szkolenia z umiejętności miękkich oraz poradnictwo i konsultacje psychologiczne dla osób niepełnosprawnych;
 • Psycholog, psychoterapeuta dla Psycholog Do Domu (PDD), programu kompleksowej pomocy psychologicznej, realizowany pod patronatem PTP (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego);
 • Pracowała jako psycholog w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu, gdzie zajmowała się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie;
 • Trener w Akademii Nauki w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w zakresie szybkiego czytania i mnemotechnik.

 

mgr Ewa Gałek-Franczyszyn

mgr Ewa Gałek-Franczyszyn

Psycholog o specjalności klinicznej, dyplomowany psychoterapeuta, trener

KWALIFIKACJE:

 • Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych: 4-letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa), rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne;
 • Ukończyła liczne kursy i szkolenia: m.in. z Analizy Transakcyjnej I, II i III stopnia (zakończone międzynarodowym egzaminem 101) zorganizowane przez Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu; Kurs Trenerski (Akademia Nauki); Szkolenie z Systemowej Terapii Anoreksji; udział w Seminarium: Komunikacja alternatywna oraz wspomagająca (AAC) w pracy z pacjentami o różnym stopniu niepełnosprawności, udział w konferencjach i seminariach dotyczących zaburzeń psychicznych oraz terapii i arteterapii;

DOŚWIADCZENIE:

 • Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par w nurcie integracyjnym;
 • Współpracuje ze szkołą rodzenia Położna z Sercem, gdzie prowadzi warsztaty psychologiczne oraz udziela wsparcia kobietom w ciąży i młodym Mamom
 • Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie prowadzi poradnictwo psychologiczne  oraz konsultacje dla mieszkańców;
 • Psycholog w świetlicy socjoterapeutycznej w Kościanie;
 • Psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie;
 • Współpracuje z Centrum Szkoleniowo-Doradczym EKSPERT, jako trener i psycholog, dla którego prowadzi szkolenia z umiejętności miękkich oraz poradnictwo i konsultacje psychologiczne dla osób niepełnosprawnych;
 • Psycholog, psychoterapeuta dla Psycholog Do Domu (PDD) – programem kompleksowej pomocy psychologicznej, realizowany pod patronatem PTP (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego);
 • Pracowała jako psycholog na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Kościanie w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. O. Bielawskiego (staż);
 • Trener w Akademii Nauki w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z dziećmi z zakresu szybkiego czytania, technik pamięciowych, rozwoju twórczości i inteligencji;
 • Pracowała jako terapeuta zajęciowy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pogodni” w Poznaniu, gdzie m.in. prowadziła terapię zajęciową, konstruowała indywidualne plany postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego dla Uczestników;

 

mgr Natalia Łątkowska

mgr Natalia Łątkowska

Psycholog o specjalizacji klinicznej, dyplomowany psychoterapeuta

KWALIFIKACJE

 • Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych: 4 – letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa), rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne;
 • Dyplomowany psycholog transportu (ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie psychologii transportu);
 • Kursy i szkolenia: efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez zastosowanie inteligencji emocjonalnej (Case Western Reserve University w Cleveland); kurs trenerski (Centrum Edukacji „Da Vinci”); treningi: interpersonalny, komunikacji interpersonalnej, technik koncentracji i uczenia się (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); indywidualny trening pracy z głosem oraz świadomości umysłu i ciała (Anna Jankowska – trener wokalny).

DOŚWIADCZENIE

 • Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie integracyjnym;
 • Współpracuje z Leszczyńskim Centrum Medycznym „Ventriculus” w zakresie badań psychologicznych w obszarze psychologii transportu;
 • Współtworzyła Pracownię Badań Psychologicznych „Promedica„, w której pracowała jako psycholog transportu;
 • Pracowała jako psycholog na Oddziale Psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. O. Bielawskiego w Kościanie (staż);
 • Odbyła staże kliniczne w Klinice Onkologii w Poznaniu i Wielkopolskim Centrum Onkologii;
 • Pracowała jako trener technik pamięciowych i szybkiego czytania w Centrum Edukacji „Da Vinci”.
mgr Anna Napiórkowska-Jęczmionka

mgr Anna Napiórkowska-Jęczmionka

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, trener

KWALIFIKACJE:

 • Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Ukończyła czteroletnie szkolenie w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne;
 • Obecnie swoje umiejętności doskonali w ramach Studium Terapii Uzależnień, ubiega się o certyfikat specjalisty terapii uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
 • Ukończyła liczne kursy i szkolenia: m.in. z Analizy Transakcyjnej I, II i III stopnia zorganizowane przez Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu; ”Studium Umiejętności Pracy z Grupą” rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, szkolenia z zakresu psychoterapii DDA;
 • Podnosi swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, ukończone m.in.: kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie, a także III stopniowy kurs ”Terapia behawioralna dzieci z autyzmem„, jak również szkolenia z zakresu Bajkoterapii i pracy z Pacynką oraz cykl szkoleń dla trenerów programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

DOŚWIADCZENIE:

 • Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie integracyjnym, klientów przyjmuje w gabinecie w Obornikach oraz w Poznaniu;
 • Pracuje jako terapeuta z dziećmi i młodzieżą, prowadzi również konsultacje wychowawcze dla rodziców;
 • Współpracuje jako psycholog z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaźmierzu oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach;
 • Psycholog w Poradni Leczenia Uzależnień w Obornikac;
 • Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu miękkich umiejętności oraz poradnictwo i konsultacje psychologiczne dla różnych grup odbiorców;
 • Zajmuje się doradztwem zawodowym oraz aktywizacją zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Członek powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności